Müdürlükler


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Banu GÜMÜŞPALA

Banu GÜMÜŞPALA

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
banu.gumuspala@tepebasi.bel.tr

Tepebaşı Belediyesi çalışmalarını kamuoyuna duyurur. Kamuoyunun taleplerini takip eder. Sosyal içerikli eğitim faaliyetlerini ve projeleri yürütür.

Çoğulcu demokrasilerde önemli bir yere sahip olan yerel yöne...

Detay Yönetmelik

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Suat YALNIZOĞLU

Suat YALNIZOĞLU

Bilgi İşlem Müdürü
suat.yalnizoglu@tepebasi.bel.tr

Belediyelerin kamu tüzel kişiliğinin yasalarla belirlenmiş yetkilerini kullanarak Tepebaşı Belediyesi'ne ait tüm birimlerde bilgi teknolojilerinin sürekliliğini, sürdürülebilirliğini ve güncel teknolojiden en yüksek s...

Detay Yönetmelik

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Bahri AĞAOĞLU

Bahri AĞAOĞLU

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
bahri.agaoglu@tepebasi.bel.tr

Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediyenin kamu tüzel kişiliğinin yasalarla belirlenmiş yetkilerini kullanarak, vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikâyetlerini alarak değerlendirir. B...

Detay Yönetmelik

Destek Hizmetler Müdürlüğü

Tuncay ANDAÇ

Tuncay ANDAÇ

Destek Hizmetler Müdürü
tuncay.andac@tepebasi.bel.tr

Belediye çalışmalarında gerekli olan tüm satın alınacak, imal veya tamir edilecek malzemelerle ilgili işlemleri yasalar çerçevesinde yürütür.

Belediyeler toplumun gereksinmelerini karşılarken; pek çok mal v...

Detay Yönetmelik

Dış İlişkiler Müdürlüğü

İnci ÇALIŞKAN

İnci ÇALIŞKAN

Dış İlişkiler Müdürü
inci.caliskan@tepebasi.bel.tr

Belediye’nin ulusal ve uluslar arası kurum  ve kuruluşlarla mevcut ilişkileri geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak

Belediyemize gelen çeşitli dillerdeki  yazı, belge  ve dök&uu...

Detay Yönetmelik

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Nafiye YILDIRIM

Nafiye YILDIRIM

Emlak ve İstimlak Müdürü
nafiye.yildirim@tepebasi.bel.tr

Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü faaliyetlerini, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, Uygulama İmar Planları ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir

Bu kapsamda Kamulaştırma...

Detay Yönetmelik

Fen İşleri Müdürlüğü

Ergün AK

Ergün AK

Fen İşleri Müdürü
ergun.ak@tepebasi.bel.tr

Yeni yol açımı ve stablizasyonunu yapmak veya yaptırmak.
Yolların bakım ve onarımlarını yapmak.
Kaldırım ve bordür yapımı, bakımı ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
Kanal arazılarını gidermek.
Yol...

Detay Yönetmelik

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Erdoğan AYDOĞMUŞ

Erdoğan AYDOĞMUŞ

Hukuk İşleri Müdürü
erdogan.aydogmus@tepebasi.bel.tr

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi leyh ve aleyhine açılan dava ve takiplerde veya belediye tarafından başkaları aleyhine açılan dava ve takiplerden dolayı, T. C. Mahkemelerinin her kısım ve derecesinde Belediyeyi temsil e...

Detay Yönetmelik

İklim Değişikliği Müdürlüğü

Ayça KÖPRÜBAŞI

Ayça KÖPRÜBAŞI

İklim Değişikliği Müdürü
ayca.koprubasi@tepebasi.bel.tr

Küresel iklim değişikliği ile mücadelede uyum ve azaltım çalışmalarına yönelik küresel ve ulusal çabalara sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde yerel düzeyde katkı sağlamak, ortak çabaları güçlendirmek ve ...

Detay Yönetmelik

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Eşref Taner İLERDE

Eşref Taner İLERDE

İmar ve Şehircilik Müdürü
taner.ilerde@tepebasi.bel.tr

Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü ...

Detay Yönetmelik

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Rami KÖSTEBEKCİ

Rami KÖSTEBEKCİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
rami.kostebekci@tepebasi.bel.tr

Belediyemizde Memur, İşçi ve Geçici İşçi Statüsü ile görev yapan tüm personellerin; işe başlama, ayrılma,emeklilik, işlemlerinin yürütülmesi; vizite ile izin işlemlerinin takibi; maaş ve ücretlerinin ödemeye esas olac...

Detay Yönetmelik

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Fatma BOLAK

Fatma BOLAK

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü
fatma.bolak@tepebasi.bel.tr

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Tepebaşı ilçesindeki ailelerin ihtiyaç ve sorun analizlerini kamu kurum, kuruluşları ve STK'lar ile işbirliği halinde yapar ve bu analizler doğrultusunda ihtiyaca y...

Detay Yönetmelik

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Çetin TORAMAN

Çetin TORAMAN

Kırsal Hizmetler Müdürü
cetin.toraman@tepebasi.bel.tr

Tepebaşı ilçemize bağlı mahallelerde sürdürülebilir kırsal kalkınmayı hedefleyen, modern donatılar ve yenilikçi bilgilerle mevcut durumun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Detay Yönetmelik

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Serkan ŞENGÜL

Serkan ŞENGÜL

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
serkan.sengul@tepebasi.bel.tr

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, Tepebaşı Belediye sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinl...

Detay Yönetmelik

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Süleyman UĞUZ

Süleyman UĞUZ

Mali Hizmetler Müdürü
suleyman.uguz@tepebasi.bel.tr

Belediyemizin giderleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Devlet Harcama Belgeleri yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden har...

Detay Yönetmelik

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Yusuf SELEK

Yusuf SELEK

Muhtarlık İşleri Müdürü
yusuf.selek@tepebasi.bel.tr

Eskişehir Tepebaşı İlçesine bağlı mahalle ve muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için oluşturulmuştur.

Muhtarlarımızın ihtiyaç, i...

Detay Yönetmelik

Özel Kalem Müdürlüğü

Özcan ERKAYA

Özcan ERKAYA

Özel Kalem Müdürü
ozcan.erkaya@tepebasi.bel.tr

Başkanlık Makamı'nın görev ve sorumluluklarında kendilerine yardımcı olmak ve Belediye Başkanı'nın mevcut yükünü hafifletmek Özel Kalem Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri dahilindedir.

Başkanlık Makamı'nın em...

Detay Yönetmelik

Park Bahçeler Müdürlüğü

Hakan ÇAYIR

Hakan ÇAYIR

Park Bahçeler Müdürü
hakan.cayir@tepebasi.bel.tr

Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde kalan, imar paftalarında yeşil alan olarak görülen yerlerin peyzaj projelerini hazırlamak ve alan düzenlemelerini yapmak;

Mevcut park ve rekreasyon alanlarının sulama, b...

Detay Yönetmelik

Plan ve Proje Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Gökhan ÖZ

Gökhan ÖZ

Ruhsat ve Denetim Müdürü
gokhan.oz@tepebasi.bel.tr

A)MİSYON:

    İşyeri ruhsatlandırma sürecinin etkin biçimde yürütülerek İlçemizde bulunan işyerlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygu...

Detay Yönetmelik

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Dr.Mehtap YILDIZ

Dr.Mehtap YILDIZ

Sağlık İşleri Müdürü
mehtap.yildiz@tepebasi.bel.tr

Tepebaşı Belediye Başkanımız Sn. Dt. Ahmet ATAÇ' ın sağlık hizmetlerine verdiği önem ve destekle hareket eden Sağlık İşleri Müdürlüğü, taşıdığı sorumluluğun bilincinde, önce sağlık sloganı ile yola çıkıp bu doğrultuda...

Detay Yönetmelik

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Spor İşleri Müdürlüğü

Yunus ÖZKAN

Yunus ÖZKAN

Spor İşleri Müdürü
yunus.ozkan@tepebasi.bel.tr

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün amacı, mevcut spor tesisleri ve personeli ile Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza sporu tanıtmak, sevdirmek ve bir yaşam biçimi haline getirmektir. Bu maksatla, ya...

Detay Yönetmelik

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Gül Banu ŞAHİN

Gül Banu ŞAHİN

Strateji Geliştirme Müdürü
banu.sahin@tepebasi.bel.tr

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak ü...

Detay Yönetmelik

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Bülent Rıfkı USTAOĞLU

Bülent Rıfkı USTAOĞLU

Teftiş Kurulu Müdürü
bulent.ustaoglu@tepebasi.bel.tr

Birimlerin iş ve işlemlerinde, mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı yönünde teftiş, inceleme,ön inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütür.Belediye birimlerinde kullanılan yöntemlerin, çalışma yerleri ile yer...

Detay Yönetmelik

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Dr.Alev KULAÇ

Dr.Alev KULAÇ

Temizlik İşleri Müdürü
alev.kulac@tepebasi.bel.tr

Cadde ve Sokakların, Pazar Yerlerinin Makine ve El ile Süpürülerek/Yıkanarak Temizlenmesi.

Ayrıca Bölgemizdeki İlköğretim Okullarında "Uluslararası Eko-Okullar Projesi" yürütülmektedir.Bununla birlikt...

Detay Yönetmelik

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Çetin TORAMAN

Çetin TORAMAN

Veteriner İşleri Müdürü
cetin.toraman@tepebasi.bel.tr

Vizyon

Amacımız; yeterli teknik donanım ve eğitimli personel desteğiyle sağlayacağımız hizmetlerin kalitesini artırmak, gelişen teknolojiyi takip edip hayata geçirmek; mevcut şartları insana, çevreye...

Detay Yönetmelik

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Bülent Rıfkı USTAOĞLU

Bülent Rıfkı USTAOĞLU

Yapı Kontrol Müdürü
bulent.ustaoglu@tepebasi.bel.tr

Belediyemiz sınırlarındaki tüm inşaatlarda (mal sahibi, müteahhit, fenni mesulü, adresi, ilgili şahısların ikamet adresleri, telefon numaraları, pafta, ada, parsel, ruhsat tarih ve sayısı vb.) inşaat işinin kimliğini ...

Detay Yönetmelik

Yazı İşleri Müdürlüğü

Bülent ÇETİN

Bülent ÇETİN

Yazı İşleri Müdürü
bulent.cetin@tepebasi.bel.tr

Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür 4 görevli personel çalışmaktadır.Tepebaşı Belediyesi'ne gönderilen her türlü evrak ve dilekçelerin kayıt işlemi bilgisayar ortamında yapılarak, ilgili müdürlüklere gönderilmektedir.

Detay Yönetmelik

Zabıta Müdürlüğü

Ahmet ÖZKAN

Ahmet ÖZKAN

Zabıta Müdürü
ahmet.ozkan@tepebasi.bel.tr

A.Misyon :

Belediye sınırları içinde tüm belde halkının yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek.

B.Yetki, Görev ve Sorumluluk :

Zab...

Detay Yönetmelik
Başa Dön