BAŞVURU EVRAKLARI


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1-1000 Ölçekli İmar Plan Örneği
634 Kaşesi
Arşiv Dilekçesi
Çap Başvuru Dilekçesi
Havuz Onayı Başvuru Dilekçesi
İskan Başvuru Dilekçesi
Kısıtlılık Belgesi
Meskun Alan Bilgisi (Elektrik ve Sular İdaresi için)
Proje Müellif Kaydı
Proje Temini
Ruhsat Dilekçesi
Ruhsat Dilekçesi (İKSA)
Ruhsat İade Dilekçesi
Su Basman İzni Dilekçesi
Vaziyet Planı Onayı
Yapı Sahibi Mimar Dilekçesi
Yazılı İmar Durumu
Yol Boyu Ticaret Dilekçesi

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırma Dilekçesi
Kiralama Dilekçesi
Satınalma Dilekçesi
Başa Dön