Güncel DuyurularTepebaşı Belediyesi

Haziran Ayı Meclis Toplantıları 1. Birleşim 1. Oturum 03 Haziran 2022 Cuma Günü Saat: 17:00'da Yapılacaktır.

Tepebaşı Belediyesi

Tepebaşı Belediyesinin 07/03/2022 tarih ve 51 sayılı Meclis Kararına istinaden Batıkent Mahallesi Gülensu Sokak üzerine Çarşamba günleri Semt Pazaryeri kurulmasına karar verilmiştir. Semt Pazarında 149 adet satış tezgâhı bulunacaktır. Yer tahsisi için başvurular 29/04/2022 ile 18/05/2022 tarihleri arasında bizzat elden yapılacaktır. Tahsis başvurusu için Tepebaşı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliği’nin 12. Maddesinde belirtilen şartlar ve gerekli evraklar şunlardır; 
        1- Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır. a-) Sebze ve meyve ya da Tepebaşı Belediyesince izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek. b-) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak. c-) Vergi mükellefi olmak. ç-) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde Tepebaşı Belediyesince hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak. d-) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak. 2- Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır. a-) Sebze veya meyve üreticisi olmak. b-) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak. c-) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde Tepebaşı Belediyesince hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak. ç-) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak. 3- Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar; Ek-1 ‘de yer alan dilekçe, ilgili meslek odası/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Tepebaşı Belediyesine başvurur. 4- Üzerinde sınırlı ayni tesis edilen satış yerlerini kullananlar hakkında bu maddede belirtilen hükümler uygulanır. Ayrıca yukarıda yazılı başvuru için gerekli olan belgelere ek olarak Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgâh İlmühaberi bulunması gerekmektedir

Başa Dön