İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Ayça KÖPRÜBAŞI
Ayça KÖPRÜBAŞI

Ayça KÖPRÜBAŞI

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü

Küresel iklim değişikliği ile mücadelede uyum ve azaltım çalışmalarına yönelik küresel ve ulusal çabalara sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde yerel düzeyde katkı sağlamak, ortak çabaları güçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuştur. Sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla iklim değişikliğine duyarlı ve dirençli bir şehir yaratılması vizyonuyla faaliyet gösteren Müdürlük, Tepebaşı İlçesi?nin iklim değişikliği ile mücadelesinde eyleme geçilmesi yönündeki çabaları misyon edinmiştir.

Müdürlük, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde dünya liderlerinin üzerinde uzlaştıkları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapan ve Belediye bünyesinde yönlendirici rol üstlenen Sürdürülebilirlik Merkezi ve Belediyenin enerji giderlerinin azaltılması için enerji verimliliği çalışmaları yapan, tüketim fazlalığı olan birimlerde etüt ve proje çalışmaları yürüterek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konusunda AR-GE ve bilinçlendirme çalışmaları yapan Enerji Yönetim Birimi koordinatörlüğünde çalışmalarını yürütmektedir.

İklim değişikliği politikalarını stratejik yönetim plan ve süreçlerine entegre eden Tepebaşı, Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanması yönünde girişimlerde bulunmuştur. Bu kapsamda, çevresel ve sosyo ekonomik etkileri çok ağır olan iklim değişikliğinin kuvvetlenen etkilerini azaltmak, ilçemizi bu etkilere karşı dirençli ve güvenli hale getirmek için ortak iklim hareketi konusunda farkındalığın arttırmak, fosil yakıt bağımlılığından kurtularak temiz ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımının arttırılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması konularında yönlendirici çalışmalar gerçekleştirmek, ilçemizde iklim değişikliğine yönelik uzun vadeli hedefleri ortaya koyan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının uygulanmasını sağlamak ve yaşam pratiklerimizi değiştirmeyi amaçlayan bir vizyon ile sürdürülebilir ve iklim dostu bir Tepebaşı inşa etmek Müdürlüğümüzün çalışma esaslarını oluşturmaktadır.

Yönetmelik


Başa Dön