Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Gül Banu DİNÇ
Gül Banu DİNÇ

Gül Banu DİNÇ

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Tepebaşı ilçesindeki ailelerin ihtiyaç ve sorun analizlerini kamu kurum, kuruluşları ve STK'lar ile işbirliği halinde yapar ve bu analizler doğrultusunda ihtiyaca yönelik çalışmalar düzenler. Bu çalışmalar yeni evlenen çiftler ve aileler için "sağlıklı evlilik, aile planlaması, aile içi iletişim, aile olma, ailede karar verme, aile içi şiddet" gibi konular hakkında bilgilendirici ve güçlendirici eğitim çalışmalarını kapsar.

Ailelere yönelik her alanda proje araştırmak, hazırlamak, uygulamak ve bunun için gerektiğinde konularında uzman kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak ve belediyenin başkaca birimlerinde ailelere yönelik olarak yapılan projelere görüş sunmak, gerektiğinde görev almak, takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak görevleri arasındadır.

Müdürlüğümüze bağlı sığınmaevinde kalan kadınlar ve çocuklara geçici süre yatılı sosyal hizmet imkânı sunar. Sığınmaevinde kalan kadınlar ve çocuklara psiko-sosyal, hukuki, ekonomik vb. destek sağlar ve sosyal etkinlikler programlar ve uygular. Ayrıca sığınmaevinde kalan kadınlar başta olmak üzere, belediye personeli ve beldeevlerinden faydalanan kadınlara "toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, sığınmaevinde yaşam, çocuk ihmal ve istismarı" gibi konular hakkında bilgilendirici ve güçlendirici eğitim çalışmaları düzenler.

Kadın sorunlarının bulunduğu her alanda ve özellikle yerel yönetim hizmetlerinden yararlanabilme alanında, gerekli araştırma ve anket çalışmaları yapar, yaptırır, bunları dosyalar, belediyenin ilgili birimlerine gönderilmesini sağlamak amacıyla başkanlığa sunar.

Yönetmelik


Başa Dön