Zabıta Müdürlüğü

Ahmet ÖZKAN
Ahmet ÖZKAN

Ahmet ÖZKAN

Zabıta Müdürü

A.Misyon :

Belediye sınırları içinde tüm belde halkının yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek.

B.Yetki, Görev ve Sorumluluk :

Zabıta Müdürlüğü; Beldenin düzeni, belde halkının sağlık ve huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen belediye suçlarını takiple kolluk kuvveti olarak değişen, gelişen belde halkının istek ve beklentilerini zamanında karşılamak amacı ile 24 saat hizmet esaslı çalışan bir birimdir.

C.İdareye İlişkin Bilgiler : ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
 • Zabıta Müdürü: 1
 • Zabıta Amiri : 2
 • Zabıta Komiseri : 11
 • Zabıta Memuru : 66
 • Şoför : 5
 • Toplam : 85


Toplam 85 personel, 1 Merkez Karakolu, 1 Semt Karakolu ve 7 araç ile Beldenin düzeni, belde halkının sağlık ve huzuruna ilişkin yönetmelikte yer alan görevlerinin yanında;

Kaçak yapıların önlenmesine yönelik 3194 sayılı kanun gereği İmar Müdürlüğüne,

İşyeri ve çevre sağlığı denetimlerinde Sağlık İşleri Müdürlüğüne,

Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu gereği Sağlık İşleri Müdürlüğüne,

Kamuya ait alanlarda yapılan kazı ve nakil çalışmalarının denetim ve kontrolü ile Fen İşleri Müdürlüğüne,

Zamansız çöp çıkarma ve çevreyi kirletenlere yönelik Temizlik İşleri Müdürlüğüne,

Asker ailelerinin durum tespit araştırması hizmetleri ile Hesap İşleri Müdürlüğüne yardımcı olmaktadır.

AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri:
 • Bölgemizde bulunan tüm işyerlerinin meslek grupları olarak tespiti yapılacak ve işyerlerinin sağlık ve hijyen standartları kontrol edilecektir.
 • Bölgemizde bulunan semt pazarlarının ilgili odaların da katkısı ile iyileştirilerek pazarcı esnafının şahsi dosyalarının güncelleştirilmesi ve oda ve yer tahsis bilgilerinin bulunduğu tabelaların hazırlanarak tezgahlara asılması sağlanacaktır.
 • Vatandaş talep ve şikayetleri 4 saat içersinde değerlendirilecektir.
 • Sorumlu olduğumuz bölgedeki işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri kontrol edilerek haksız rekabete izin verilmeyecektir.
 • Bölgemiz dahilindeki işgaliye kontrolleri rutin olarak yapılmak suretiyle görüntü kirliliği önlenecektir.
 • Bölgemizde bulunan besihanelerin ilgili kurumlar ile görüşülerek şehir dışına çıkarılması sağlanacaktır.
 • Zabıta Haftasında Zabıta çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır.
B. Temel Politikalar ve Öncelikler:
 • Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevrede yaşamlarını temin etmek için Tepebaşı bölgesi genelinde görüntü ve gürültü kirliliğini azaltmak,
 • Vatandaşlarımızın sağlığını ve ekonomik çıkarlarını korumak için tüm işyerleri ile gıda, yaş sebze ve meyve satış yerleri, imalat ve depoların denetimleri yapılıp kontrol altında tutularak, belde genelinde sağlıklı gıdaların uygun fiyatla temin edilmesini sağlamak,
 • Müdürlük çalışanlarının yeniliklere açık, ihtiyaca cevap veren bilgi ve becerilerle donatılması sağlanarak daha etkin hizmet vermelerini temin etmek.
 • Çeşitli meslek kuruluşları ile yılda en az bir kez toplantılar yapmak ve bu toplantılardan çıkacak olan ortak düşünce ve kararları hayata geçirmek,
 • Zabıta Biriminde oluşturulacak olan sportif takımlar ile ( Futbol v.b.) kurum, kuruluş veya halkın içinden çıkacak olan takımlar arasında spor karşılaşmaları yaparak Zabıta-Vatandaş ilişkisini geliştirmek,
 • Yeni Kanun ve Yönetmeliklere paralel olarak her zabıta memurunun yılda 15 saat meslek içi eğitim almasını temin etmek, teknik ve teknolojik bilgileri tazelemek, eğitimleri her yıl kademeli olarak artırmak.
C.Diğer Hususlar:

Müdürlük İlke ve Değerlerimiz ise Aşağıdaki şekildedir.

 • Görevde bilgilendirme ve eşitlik esastır.
 • >Görev uygulamalarında dürüst ve adil olunacaktır.
 • Sunulan hizmetler çözüme yönelik olacaktır.
 • Vatandaşlarımıza saygı esastır.
 • Yasaların verdiği görevin yerine getirilmesinde eşit ve şeffaf olunacaktır.
 • Çalışanların mesleki ve davranış eğitimlerine önem verilecektir.
 • Personelimiz takım ruhu ve işbirliği inancı ile çalışacaktır.
 • Mesleği ve kurumu küçük düşürecek davranışlara fırsat verilmeyecektir.
 • Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktır.
 • Verilen hizmette politik amaç güdülmeyecektir.
 • Temel prensibimiz vatandaş memnuniyeti olacaktır.
ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

PAZARYERLERİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmelik


Başa Dön