Yapı Kontrol Müdürlüğü

Hüseyin KARANFİL
Hüseyin KARANFİL

Hüseyin KARANFİL

Yapı Kontrol Müdürü

Belediyemiz sınırlarındaki tüm inşaatlarda (mal sahibi, müteahhit, fenni mesulü, adresi, ilgili şahısların ikamet adresleri, telefon numaraları, pafta, ada, parsel, ruhsat tarih ve sayısı vb.) inşaat işinin kimliğini belirtir tabelaların kullanımını sağlamak, 3194, 2981, 4708, 2863, 5393, 5216 sayılı yasalar ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda uygulama yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, doğal ve tarihi sit alanlarını korumak, biten inşaatların onaylı projelerine uygunluğunu incelemek, Yapı ruhsatı almış inşaatların yapımını denetlemek, vizelerini vermek, dosyaları arşivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek, Mevcut İmar Kanunu ve bu kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak.

Yapı denetim inşaat seviye onaylarının, yapı denetim hakediş onaylarının yapılması, inşaatların yapım aşamasında taşıt ve yaya trafiğini engellememek ve şehircilik estetiğinin sağlanması için inşaatların önüne fazla işgaliye bulundurulmasını engellemek, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek, harabe yapıların tespitini yaparak yıkımı için gerekli işlemleri yapmak, protokol yapılan A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından asansör periyodik kontrolleri sonrası mühürleme ve mühür açma işlemlerini yapmak, binalarda dış cephe bakım onarım izinlerini vermek, bahçe duvarı izinleri ile basit tadilat izinleri vermek, yıkım ruhsatı düzenlemek, moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının önüne geçmek ve izinsiz hafriyat taşınmasının önüne geçmek, Çevre Şehircilik Müdürlüğünce 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında Afet Riski taşıyan yapıların sahiplerine gerekli tebliğlerin yapılarak, yıkımlarını sağlamak görevlerimiz arasındadır.

Yönetmelik


Başa Dön