Sağlık İşleri Müdürlüğü

Dr.Mehtap YILDIZ
Dr.Mehtap YILDIZ

Dr.Mehtap YILDIZ

Sağlık İşleri Müdürü

Tepebaşı Belediye Başkanımız Sn. Dt. Ahmet ATAÇ' ın sağlık hizmetlerine verdiği önem ve destekle hareket eden Sağlık İşleri Müdürlüğü, taşıdığı sorumluluğun bilincinde, önce sağlık sloganı ile yola çıkıp bu doğrultuda önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5179 Sayılı Gıda Kanunu ve sair diğer meri kanun ve yönetmeliklerle ilgili maddeleri, ilgili genelgeler çerçevesinde çalışma prosedürlerinin doğru yapılmasından sorumludur. Teknik, idari ve mesleki işlerde ilgili kurum içi ve kurum dışı birimlerle koordineli olarak çalışmayı sağlar,
 • Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde halkın sağlığı ve esenliği için koruyucu sağlık hizmetlerini yerine getirmek ve bu konularda gerekli araştırmaları yapmak,
 • 19.01.2010 tarihli 27467 Sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ölüm işlerini usulüne uygun olarak yürütmek, cenaze hizmetleri ile ilgili İlçe Belediyesi görev alanına giren hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak,
 • Belediye sınırları içinde evde gerçekleşen ölüm olaylarında ölüm tutanaklarını tutmak, gerekli bilgileri İl Sağlık Müdürlüğü' ne bildirmek, cenaze sahiplerine gerekli bilgileri vermek, defin ve nakil için gerekli işlemleri yapmak. Şehirlerarası nakil belgeleri tarafımızdan düzenlenen cenazelerin tabut mühürleme işlemlerini yapmak,
 • Resmi Tatil ve hafta sonu tatillerinde nöbetçi personel olarak görev yapmak,
 • Anne-Kadın ve bebek ölümleri ile bulaşıcı hastalıkların verilerinin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirimini yapmak,
 • Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesinde ve koruyucu önlemlerin alınmasında planlama yapmak ve uygulamaya geçirmek,
 • Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların; bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetleri ve hizmetleri planlamak, ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlamak,
 • Halk sağlığına yönelik eğitim ve sağlık taramalarını planlamak ve uygulamak,
 • Belediye çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak, gerekli durumlarda 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevk etmek,
 • Belediye sınırları içindeki; güzellik salonları, hamamlar, okul kantinleri, fırınlar, pastaneler vb. halk sağlığını doğrudan ilgilendiren işletmelerin, Zabıta Müdürlüğü ile (gerekli durumlarda ilgili diğer resmi kurumlarla) birlikte denetimlerini yapmak,
 • Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeleri yapmak.

Yönetmelik


Başa Dön