İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Eşref Taner İLERDE
Eşref Taner İLERDE

Eşref Taner İLERDE

İmar ve Şehircilik Müdür V.

Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamakla görevlidir.

Bu kapsamda, imar planlarının ve gerektiğinde plan değişikliklerinin yapılması, yapılaşmaya esas imar durumu ve istikamet rölevesi belgelerinin düzenlenmesi, yapıların mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin incelenerek onaylanması, tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarını ve ruhsat ve eklerine uygun yapılmış yapılara iskan belgesi verilmesi işlemlerini düzenler.

Ayrıca, parsele ait yola terk, yol fazlası, ayırma ve birleştirme işlemlerinin uygunluğunu kontrol edip onaylar. İmar planında belediye sorumluğunda olan park, yol, pazaryeri, belediye hizmet alanı gibi alanlara isabet eden yerlerin kamulaştırmalarını yapar.

Belediye sınırları içindeki yapılaşmayı kontrol eder.

Yönetmelik


Başa Dön