Vizyonumuz

Bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir örnek ve önder bir yerleşim olmaktır.

Misyonumuz

Hizmet üreten ve alanların ihtiyaçlarını ayrım gözetmeksizin karşılayarak, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla, kalite ve çevreye duyarlı, çağdaş, şeffaf, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam olanağı sunmaktır.

Stratejik Amaçlar

 • Çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel lanlar oluşturmak
 • Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretilmek
 • Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması
 • Kent ile kırsal arasında bir denge kurarak, doğayı korurken ekonomik ve sosyal alanlarda karşılıklı bağları güçlendirmek.
 • Çevreye Duyarlılık
 • Şeffaflık
 • Güvenirlik

Temel Değerler

 • Hizmet
 • Vatandaş ve Kalite Odaklı Olma
 • Yenilikçi ve Çağdaş Olma
 • Sorun Çözücü Olma
 • Çevreye Duyarlılık
 • Şeffaflık
 • Güvenirlik

Kritik Başarı Formülleri

 • Vatandaş Memnuniyeti
 • Çalışanların Tatmini
 • Hizmet Kalitesi
 • Kaynakların Etkin Kullanımı ve Yeni Kaynak Yaratılması
 • Personel Eğitim Düzeyi
 • Dünya Sağlık Örgütünün Sağlıklı Şehirler Projesine Üye Olmak ve Üyeliği Sürdürmek
 • Güçlü, Doğru İletişim

Hedeflerimiz

Kalite Hedefleri

Tepebaşı Belediyesi, kalite politikası ve genel amaçlara uygun olarak kalite hedeflerini oluşturmuştur. Tepebaşı Belediyesi, hizmet şartlarını karşılamak için gerekenler dahil ölçülebilir ve kalite politikası ile tutarlı olan hedeflerini, organizasyon şemasında belirtilen bölümler bazında yayılımını yapmıştır.

Bu hedefler oluşturulurken Belediyenin güçlü ve zayıf yönleri, genel ekonomik ve politik ortamdaki fırsat ve tehditleri (ekonomik ve teknik) oluşturulmuş ve zayıf yönleri gidermeye yönelik Eylem Planı oluşturulmuştur; eğitimlerle kalite bilinci yaygınlaştırılmış ve vatandaş memnuniyetinin önemi katılımcılara anlatılmıştır. Kalite hedefleri, Kalite Hedefleri İzleme Prosedürü kapsamında hazırlanmıştır.

Başa Dön