Sürdürülebilirlik Merkezi


2012 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi ve tüm insanların barış ve refah ve barış içinde yaşamalarını sağlamak adına evrensel eylem çağrısıdır. Bu doğrultuda, 2030 Gündemi perspektifi BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 193 ülkenin imzasıyla kabul edilmiş ve tüm dünyada kalkınmayı sürdürülebilir kılmak adına 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı belirlenmiştir. İklim değişikliği, sürdürülebilir üretim ve her alanda var olan eşitsizliklerin giderilmesi gibi alanları kapsayan küresel hedefler, doğrudan ya da dolaylı olarak yerel yönetimlerle bağlantılıdır. 

Tepebaşı Belediyesi, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde dünya liderlerinin üzerinde uzlaştıkları Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündeminde belirlenen hedeflerin yerelleşmesi için gereken politikaları hayata geçirerek bu doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt etmektedir. 

Bu anlamda belediyenin sürdürülebilirlik politikalarını takip etmek ve küresel hedeflerin yerelleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak üzere Tepebaşı Belediyesi bünyesinde Sürdürülebilirlik Merkezi kurulmuştur. Yeryüzü Ekoloji Okulu’nun eğitim-proje çalışmalarını yürütmek; Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı çerçevesinde çalışmalar yürüterek karbon emisyon azaltım planları oluşturmak; Belediyenin çevre, sosyal ve ekonomik anlamda yaptığı çalışmalarını değerlendiren sürdürülebilirlik raporu hazırlamak; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik eğitim ve projeler gerçekleştirmek; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde taahhüt ettiğimizi gösteren çalışmalar neticesinde yapılacak iş durumları, program, panel, etkinlikler düzenlemek Merkezin çalışma alanları arasındadır.

2018 Haziran ayında yönetmeliği meclisten geçmiş olan Merkez, hedeflere ulaşmada katılımcılık ilkesini gözeterek belediye çalışanları, vatandaşlar, STK, üniversite ve diğer kurumlar gibi kentin aktörlerini de teşvik ederek bölgede sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.    

iletişim Adres


Tepebaşı Belediyesi
Hizmet Binası

Hoşnudiye Mah. Şahin Cad. No:84
Tepebaşı / Eskişehir
0 (222) 211 40 00 0 (222) 320 88 88 bilgi@tepebasi.bel.tr

Rakamlarla Tepebaşı

Başa Dön