Atatürk

KENT REHBERİ

vizyon

BELEDİYE' NİN TARİHÇESİ

EĞİTİM

ESKİŞEHİR' DE SANAYİ

HAVACILIK

KÜLTÜR

TURİZM

MÜZELER

ÖRENYERLERİ

KÜLLİYE ve TÜRBELER

SANAYİ VE ÜNİVERSİTE KENTİ ESKİŞEHİR

Eskişehir iki üniversitesi, demiryolu ve karayolu ulaşımının kavşak noktası olması ve gelişen organize sanayi bölgesiyle önemli bir sanayi ve kültür-sanat kentidir.

Eskişehir, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte gelişme gösteren tuğla-kiremit sektörü başta olmak üzere, Şeker Fabrikası, Basma Fabrikası, Demiryolu Cer Atölyesi gibi Kamu İktisadi Teşekküleri (KİT)’nin ağırlıkta olduğu bir il olagelmiştir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında özel sermaye birikiminin yeterli olmaması gibi bilinen nedenlerle kente önemli derecede KİT tesisleri kurulmuştur. Kent insanının yerleşim bölgelerine verdiği isimler bile (Şeker mahallesi, Sümer mahallesi gibi) bu Kamu İktisadi Teşekkülleriyle özdeşleştiğini göstermesi bakımından ilginçtir.

Doğal olarak zaman içinde, Ankara yolu üzerinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi, özel teşebbüsün gelişimine önayak olmuştur, bugün üretim merkezleri kurularak, kentin ülke ekonomisi içindeki yeri azımsanmayacak bir noktaya ulaşmıştır...

Başlangıçta küçük atölyeler halindeki soba üretimi, seri fabrikasyon üretimle gelişmiş, bisküvi üretimi ve kiremit-tuğla üretimine, tekstil, cam, buzdolabı, fayans ve benzeri birçok üretim kolları eklenmiştir.

Kimliği, gelişen sanayisi, iki büyük üniversitesi ile öne çıkan Eskişehir, Yunusemre, Nasrettin Hoca gibi tarihi kişilikleri ve Frigya Vadisi ile de önemli bir kültür birikimine sahiptir.

Gecekondulaşmanın olmadığı planlı bir gelişim için yeni bölgelerin belirlenip önemli adımların atıldığı Eskişehir, tamamlanma noktasına gelen alt yapı ve üst yapı hizmetleri, Estram gibi sağlıklı kent içi ulaşım yatırımları, kentin sembolü haline gelen Porsuk Çayı’nın ıslahı ile çok daha modern bir görünüm kazandı.

SedefMedya
SehriKesfet