YUVA BULANLAR

FELÇLİ KÖPEĞİMİZE ŞEFKATLİ BİR EL..

Yaklaşık 1,5 yıl önce Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezine gelen Terrier cinsi köpek burada tedavisi yapıldıktan sonra 24 Haziran 2010 tarihinde barınağa ziyarete gelen Ferit Eroğlu...

ÜÇ BACAKLI KEDİMİZ YUVASINDA ÇOK MUTLU...

Yaklaşık 1 yıl önce Doğal Yaşam Merkezine bacağı yaralı şekilde gelen Ankara Kedisi burada bacağı ampute edildikten sonra Nihal Hanım...

 1

MİSYONUMUZ

"Sağlıklı Toplum ve Sağlıklı Çevre" hedefimize ulaşmak için insana, çevreye ve sokak hayvanlarına duyarlı bir biçimde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayabilmek üzere, modern yöntem ve uygulamalarla hizmet veriyoruz. Yasalarla bize verilen yetkiler çerçeve-sinde sokak hayvanlarından insanlara geçebilecek hastalıklarının önlenmesi amacıyla sokak hayvan-larının rehabilitasyonunu sağlıyoruz. "

VİZYONUMUZ

"Amacımız; yeterli teknik donanım ve eğitimli personel desteğiyle sağlayacağımız hizmetlerin kali-tesini artırmak, gelişen teknolojiyi takip edip hayata geçirmek; mevcut şartları insana, çevreye ve sokak hayvanlarına duyarlı bir anlayışla vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzeye getirmek için sürekli geliştirmek, iyileştirmek ve bunu yaparken de hizmet kalitesinden ödün vermemektir. "