VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde ;
Veteriner İşleri Müdürü: 1 (Veteriner Hekim) Yusuf SELEK
Veteriner Hekim : 2 Hamit Cem KÖSE - Volkan TAPLAMACIOĞLU
Veteriner Teknikeri : 1 Selma Ebru KAYA
Memur : 1 Eyüp Orhan - Canan AKTAŞ
Toplama Ekibi : 4 personel, 1 araç, çift vardiya çalışma
Temizlik Görevlisi : 1
İlaçlama Ekibi : 14 (geçici personel) 3 araç, çift vardiya çalışma


MİSYONUMUZ

"Sağlıklı Toplum ve Sağlıklı Çevre" hedefimize ulaşmak için insana, çevreye ve sokak hayvanlarına duyarlı bir biçimde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayabilmek üzere, modern yöntem ve uygulamalarla hizmet veriyoruz. Yasalarla bize verilen yetkiler çerçeve-sinde sokak hayvanlarından insanlara geçebilecek hastalıklarının önlenmesi amacıyla sokak hayvan-larının rehabilitasyonunu sağlıyoruz. "

VİZYONUMUZ

"Amacımız; yeterli teknik donanım ve eğitimli personel desteğiyle sağlayacağımız hizmetlerin kali-tesini artırmak, gelişen teknolojiyi takip edip hayata geçirmek; mevcut şartları insana, çevreye ve sokak hayvanlarına duyarlı bir anlayışla vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzeye getirmek için sürekli geliştirmek, iyileştirmek ve bunu yaparken de hizmet kalitesinden ödün vermemektir. "