Atatürk

BİLGİ EDİNME / İŞYERİ AÇMA

vizyon

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İşlemleri

Mesken Tapulu Binaların Ruhsatlandırma İşlemleri

Mesken tapulu binaların bağımsız bölümünde işyeri açılması ile ilgili taleplerde 28/11/2014 tarih ve 11968226-310.99-15048 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı genelge gereği “işyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinde, ilgili idarelerce anılan Yönetmeliğe uygunluk açısından, yapı ruhsatındaki kullanım amacının kontrol edilmesi, yapı ruhsatında yer alan kullanım amacı dışında işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep edildiğinin belirlenmesi halinde, yapıya yeni kullanım amacına uygun olarak yürürlükteki yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatına uygun tadilat ruhsatı düzenlenmesi ve tadilat ruhsatı sonrası yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlenmesi gerekmektedir” hükmü gereği gerekli değişikliklerin yapılması halinde söz konusu yerler ruhsatlandırılabilecektir.

SedefMedya
SehriKesfet